Work solutions

Henkilöstöjohtaminen

Henkilöstöjohtaminen

 

Teemme myös etänä

Henkilöstöjohtaminen koostuu monista osa-alueista. Henkilöstöllämme on kokemusta isojen organisaatioiden henkilöstöjohtamisesta sekä henkilöstön kehittämisestä ennen konsulttiliiketoiminnan aloittamista.

Henkilöstöjohtaminen koostuu muun muassa organisaation tarkoituksen mukaisesta rakenteesta, henkilöstövoimavarojen tarkoituksen mukaisesta kohdentamisesta, esimiestyön kehittämisestä, henkilöstön osaamisen systemaattisesta kehittämisestä, työhyvinvoinnin johtamisesta ja ristiriitatilanteiden ratkaisemisesta.

Pystymme auttamaan organisaatiotanne lähes kaikilla henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön kehittämisen osa-alueilla kokemuksemme ja avoimen asenteemme avulla.

Palvelut

mentorointi

Mentorointii

Mentorointi on tutkitusti eräs tehokkaimmista osaamisen kehittämisen muodoista. Autamme teitä strukturoidun tehokkaan mentorointiohjelman luomisessa.

henkilostosuunnitelma

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat ovat avain henkilöstön osaamisen systemaattiseen kehittämiseen. Ne ovat myös edellytys verohelpotusten hakemiseen.

esimeis

Esimiestyön kehittäminen

Hyvä esimiestyö ja erityisesti keskijohdon laadukas toiminta on tuloksenteon ja työyksikön hyvinvoinnin edellytys. Hyvälle esimiehelle tahdotaan tehdä tulosta

Työhyvinvoinnin johtaminen

Työhyvinvointi koostuu monesta osa-alueesta. Keskeisimpiä ovat työn imu, hyvä lähiesimiestyö, yhteisyyden kokemus ja selvät tavoitteet.

tyopaikan ristiriidat_1280x960

Työpaikan ristiriidat

Tahtomattaankin moneen työyhteisöön syntyy ajoittain vakaviakin ristiriitoja. Monesti tässä ulkopuolisen apu on tarpeen.

organisaatio_kehitys

Organisaation kehittäminen

Henkilöstövoimavarat on kohdistettava tarkoituksenmukaisesti ja organisaatio rakennettava yksiköiden rajalinjat huomioiden.

muut_hrd

Muut HR/HRD palvelut

Kokemuksemme kautta voimme tarjota lähes kaikki HR-/HRD-kentän palvelut.