Work solutions

Esimiestyön kehittäminen

Esimiestyön kehittäminen

Esimiestyö on keskeisintä organisaation tuloksellisuudelle. Usein keskijohto toimii paineisessa tilanteessa alaistensa ja johdon välissä. Erityisesti heille tarjottava tuki on usein tarpeen. Toinen henkilöstöryhmä, joiden esimiestyön kehittämiseen tarvitsee kiinnittää huomiota ovat uudet esimiehet. He tarvitsevat ensimmäisen vuoden aikana erityistä tukea.

Tarjoamme erilaista tukea esimiestyön kehittämiseen. Voimme käydä mentorointikeskusteluja esimiehen kanssa, tarjota hänelle muuta hänen tarvitsemaansa tukea – esimerkiksi joissain tilanteissa olemme yhdistäneet meidän tarjoamamme esimieskeskustelujen lisäksi pari-kolme psykoterapeuttitapaamista yhteistyöpsykoterapeutillamme, joka on erikoistunut esimiesten ohjaamiseen erityisesti henkilöstöön liittyvissä ristiriitatilanteissa.

Teemme myös tarvittaessa 360-arvioita esimiehistä, joissa kartoitetaan esimiehen oma näkemys ihmisten ja asioiden johtamisestaan, hänen alaistensa näkemykset, esimiehen näkemys sekä kollegoiden näkemys. Tavoitteena on saada esimies itse pohtimaan, mistä mahdolliset erot eri näkemyksissä johtuvat ja laatimaan henkilökohtaisen esimiehenä kehittymissuunnitelmansa

esimies2