Work solutions

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat

Paras tapa kehittää henkilöstöä

on pitää huolta yksilöiden ja organisaation osaamisen systemaattisesta hallinnasta ja kehittämisestä. Paras tapa toteuttaa henkilöstön kehittäminen hallitusti on vuosittain laadittavat henkilöstön kehittämis- ja koulutussuunnitelmat, joissa otetaan yksilö-, yksikkö-, ja organisaatiotasolla kantaa nykyisen ja tulevan työympäristön edellyttämiin osaamistarpeisiin ja varmistetaan näin, että henkilöstön osaaminen on jatkuvasti korkealla tasolla.

Toimitusjohtajamme on toiminut työntekijämäärältään Suomen suurimman Puolustusvoimien joukko-osaston koulutustoimialajohtajana useita vuosia uransa aikana.

Työntekijöitä oli noin 1000 ja käytössä oli miljoonan euron vuosittainen budjetti osaamisen kehittämiseen. Organisaation koosta huolimatta koko organisaatioon laadittiin vuosittainen yksikkö-, tiimi- ja yksilökohtainen systemaattinen henkilöstön kehittämissuunnitelma. Suunnitelmat toteutettiin onnistuneesti, vaikka joinain vuosina henkilöstöjärjestelmä oli mittavassa murrosvaiheessa.

Yrityksenä olemme laatineet ja sparranneet kymmenien eri organisaatioiden (yritysten, järjestöjen ja kuntien) henkilöstö- ja koulutussuunnitelmia aina hyvin tuloksin.

Osaamisen systemaattinen kehittäminen vaatii lähtötason määrittämistä – osaamis- ja koulutustarvekartoitusta – sekä systemaattista yksikkö-, tiimi- ja yksilötason osaamisen kehittämisen suunnitelmaa.

Tarkoituksenmukaisinta on tehdä osaamisen kehittämisen suunnitelmat vuosittain. Hyvin laadituilla henkilöstö- ja koulutussuunnitelmilla on lisäksi mahdollista saada mittavat verohelpotukset.

Laadimme yrityksellenne halutessanne valmiin henkilöstö- ja koulutussuunnitelman osaamis- ja koulutustarvekartoituksesta henkilöstön kehittämissuunnitelmaan. Takaamme, että henkilöstö- ja koulutussuunnitelma ottaa organisaationne tarpeet huomioon, takaa henkilöstön systemaattisen osaamisen kehittämisen ja pidämme huolen myös siitä, että organisaationne saa tehokkaat verohelpotukset.

Mikäli yrityksellänne on jo laadittu henkilöstö- ja koulutussuunnitelma tai olette sitä laatimassa, sparraamme mielellämme ja hyvin tuloksin suunnitelmianne – tavoitteena antaa ajatuksia systemaattiseen osaamisen kehittämiseen ja mahdollistaa maksimaaliset verohelpotukset.