Work solutions

Mentorointi

Mentorointi on tutkitusti eräs tehokkaimmista osaamisen kehittämisen muodoista.

Mentorointi sopii uran kaikkiin vaiheisiin aloittelijasta kokeneeseen esimieheen. Mentoroinnin tavoitteena on siirtää kokeneen mentorin hiljaista tietoa kokemattomamman henkilön osaamisen, arvojen ja ammattitaidon kehittämiseksi keskustelun keinoin.

Tehokkain tapa toteuttaa mentorointi on strukturoitu mentorointiohjelma.

Strukturoitu mentorointi tarkoittaa sitä, että ensin kartoitetaan aktorin tarpeet, tämän jälkeen keskustellaan mentoreiden kanssa heidän tärkeiksi kokemistaan aiheista, jotka mentorointiin tulee kuulua. Tämän pohjalta laaditaan mentorointiohjelma, jota noudatetaan. Usein mentorointiohjelmat ovat noin puolen vuoden mittaisia ohjelmia pitäen sisällään 5-7 tapaamista.

mentorointi
Olemme laatineet mentorointiohjelmia useille organisaatioille ja kaikista ohjelmista saatu palaute on ollut kiitettävää.

Mentorointiohjelma tarvitsee fasilitaattorin, jonka tarjoamme käyttöönne, joka kartoittaa aktorien tarpeet, kartoittaa mentorien keskeiset näkemykset, valmentaa aktorit ja mentorit siitä, miten mentorointi on ja mitkä ovat mentorin ja aktorin roolit sekä laatii mentorointisuunnitelman ja seuraa sen etenemistä. Mentoroinnin fasilitointi on ollut eräs suosituimmista palveluistamme.

Mentorointi voidaan toteuttaa joko organisaation sisäisenä mentorointiohjelmana, jolloin mentori ja aktori toimivat samassa yrityksessä/vast. tai vaihtoehtoisesti haetaan ulkopuolinen mentori antamaan uusia ajatuksia aktorille.