Work solutions

organisaation kehittäminen

Henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja organisaation kehittäminen

Organisaatiouudistukset ovat tuttuja kaikille organisaatioille. Organisaatiomuutoksen on perustuttava tarkkaan analyysiin ja arvioon siitä, miten organisaatio saadaan tehokkaimmin toimimaan. Erityisen tarkkaan on arvioitava esimiestyön organisointi, jotta kullakin esimiehellä on vastuullaan tarkoituksenmukainen ja oikean kokoinen organisaatio. On muistettava perusperiaatteet siitä, mikä määrä johdettavia yksittäisellä johtajalla voi olla sekä mietittävä tarkkaan organisaation saumakohdat ja se, miten organisaatio toimii saumattomasti eikä ”palloja tipu vastuualueen rajoille tipahtaen ohi”.

Kunkin organisaation on aika ajoin tarkasteltava analyyttisesti tilannettaan sekä sitä, onko toimintaympäristössä tapahtunut muutoksia, jotka edellyttävät organisaatiomuutoksia tai onko nykyinen organisaatio ylipäänsä paras mahdollinen. On kuitenkin muistettava, että organisaatiouudistuksiin liittyy usein henkilöstön taholta epävarmuutta ja osin muutosvastarintaakin eikä organisaatiomuutoksia tule tehdä niiden itsensä takia eikä liian usein. Edellisen organisaatiouudistuksen jälkeen on odotettava riittävän pitkä aika, ennen uuden uudistuksen aloittamista, jotta voidaan varmuudella todentaa mikä edellisessä organisaatiossa toimi ja mikä vaatii kehittämistä.

organisaationkehitys