Work solutions

Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin johtaminen koostuu monesta eri osa-alueesta

Näitä ovat muun muassa työilmapiirin säännöllinen kartoittaminen ja kehittämistarpeiden määrittely ja niiden loppuun vienti, työn imusta huolehtiminen, inspiroiva tapa motivoida, lähiesimiestyön kehittäminen ja selkeästi määritellyt työtehtävät ja kullekin sopivan vaativien tavoitteiden asettaminen.

Työhyvinvointi on kokonaisuus.

Siihen vaikuttaa tutkimusten mukaan keskeisesti mm. johtaminen – eräs vahvimmin työhyvinvointiin vaikuttava tekijä on se, miten työntekijän ja lähiesimiehen yhteistoiminta sujuu.

Tarjoamme palveluja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

muun muassa tekemällä työhyvinvointikyselyjä sekä organisaatioissa, joissa se on tehty, tarjoamme palveluja johdon tueksi analysoimaan ja purkamaan työhyvinvointikartoituksen tuloksia.

työhyvinvointi
hyvinvointi
Teemme tarvittaessa kokonaisvaltaisen kartoituksen organisaationne työhyvinvoinnista ja annamme suositukset sen kehittämisestä.

Käytämme tässä menetelmänä työntekijöille suunnattua kyselyä sekä avainhenkilöstön haastatteluja sekä muun datan kuten sairauspoissaolojen analysointia.