Work solutions

Työpaikan ristiriidat

Välillä työyhteisöön muodostuu ristiriitoja, joissa ulkopuolisen henkilön apu on tarpeen.

Olemme kokeneita sovittelijoita organisaatioissa oleviin vakaviinkin ristiriitatilanteisiin. Joskus ongelmat on helpompi ratkaista ulkopuolisen henkilön kartoittaessa tilanteen ja esittäessä ratkaisuesityksensä.

Kartoitamme tilanteen usein haastattelemalla koko tulehtuneen työnyhteisön tai tiimin sekä yrityksen johdon. Luottamuksellisessa kartoituksessa saadaan usein hyvä kokonaiskuva tilanteesta. Tämän pohjalta pohdimme, minkälaisiin toimenpiteisiin on syytä ryhtyä.

tyopaikanristiriidat
Toisinaan tarvitaan myös raskaista ratkaisuja.

Jos ristiriitatilanne on edennyt liian tulehtuneeksi, saattaa tilanteen ratkaiseminen vaatia kovia toimenpiteitä johdolta. Tutkittuamme tilanteen, teemme aina toimenpidesuositukset johdolle vaihtoehdoista, joilla toimia.